Skrivet av: Fredrik | 20 oktober 2009

Kopernikansk revolution

Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. (1 Mos 1:16-18)

Ganska länge tolkades detta bibelord i enlighet med den ptolemaiska världsbilden. Jorden är universums centrum, himlakropparna är fästade på olika kristallsfärer som kretsar kring jorden. Gud satte ljusen på himlavalvet för att lysa över jorden, står det ju. Svart på vitt. Men en lång rad av iakttagelser av himlakropparnas rörelser medförde att denna världsbild till slut brast. Motståndet var våldsamt från kyrkans sida, för man hade byggt sin teologi på den gamla världsbilden. Och det fanns bibelord som man menade styrkte teologin. Men till sist fick kyrkan omvärdera sin kosmologi. Det fungerade inte i längden att blunda för fakta.

Något liknande tror jag är på väg att hända vad gäller kyrkornas äktenskapsteologi. Den gamla uppfattningen är att äktenskapet kretsar kring olikhet och rollfördelning. Makarna passar ihop därför att de är olika, en man och en kvinna, och därför kan fylla de två olika roller som behövs för ett gott och harmoniskt äktenskap. Den synen fungerade länge, delvis för att det var ganska flexibelt hur de olika rollerna skulle gestaltas.

Men sedan ett antal decennier tillbaka håller denna syn steg för steg på att ersättas med uppfattningen att äktenskapet kretsar kring jämlikhet och valfrihet. Makarna passar ihop därför att de är jämspelta och trivs bra tillsammans, och därför kan ha ett gott och harmoniskt äktenskap. Någon föreskriven rollfördelning är inte nödvändig. Tvärtom är idealet att man delar lika på ansvar och uppgifter.

Som jag ser det är det alltså vårt jämställdhetsideal och våra förändrade könsrollsmönster som har förändrat äktenskapets innebörd. Makarna är jämställda partners som valt varandra som individer. Inte representanter för kategorierna Man och Kvinna. Att äktenskapet nu blir könsneutralt är en logisk konsekvens av denna förändring som redan har ägt rum. Och det är följden av en lång rad iakttagelser som visar att homosexuella relationer kan vara lika goda och harmoniska som heterosexuella relationer. Homosexualitet är ingen sjukdom, utan en del av skapelsens mångfald.

Det är inte konstigt att kyrkorna gör motstånd mot den nya äktenskapssynen, för man har byggt sina äktenskapsteologier på den gamla, hierarkiska och heteronormativa äktenskapssynen. Men teologier får till sist omformuleras när de strider mot nya iakttagelser. Vi behöver inte ha en geocentrisk världsbild, även om Bibelns skapelseberättelser är skrivna ur ett geocentriskt perspektiv. Bibelord som man haft lång vana att tolka på ett visst sätt kan läsas om i ljuset av nya världsbilder. Det är inte Bibeln eller bibelsynen som går sönder då. Bara våra fördomar.

Dagen skriver här och här. Kyrkans Tidning skriver här.

Annonser

Responses

 1. Jag håller med författaren om att våra fördomar går sönder när vi omtolkar vår Bibelsyn. Detta går inte smärfritt. Att bryta ett gammalt mönster är inte lätt. Det sorgliga är att vi ofta delar in oss i åsiktsgrupper och lämnar dem som har en avvikande åsikt utanför vår trosgemenskap.
  Frågor som splittrar Svenska kyrkan har jag skrivit om.
  http://rolferic.blogspot.com

 2. Snyggt observerad analogi! Det som är tråkigt är dock att nästan inga heterosexuella män har övergått till den nya, individuella synen på partnerskapet utan letar efter en Kvinna som råkar vara människa också. Men om en 30-40 är vi kanske där? Det du skriver ger en förklaring till mig också varför det homosexuella äktenskapet känns viktigt för mig trots att jag inte är homo själv. Deras framsteg trycker också på så att det kan bli framsteg inom det heterosexuella lägret.

  • ”Snyggt observerad analogi!” — Kan man ana en kopernikansk ordvits här på temat observationer? Har du anknytning till Göteborg? 😉

   • Inte det minsta.

 3. Du skriver:”Men sedan ett antal decennier tillbaka håller denna syn steg för steg på att ersättas med uppfattningen att äktenskapet kretsar kring jämlikhet och valfrihet. ” Detta är nog mer din uppfattning, finns inga belägg för en sådan omvärdering av äktenskapet.
  Beträffande den gamla världsbilden, bl a om att jorden var platt och centrum i universum, så var det inte kyrkan som uppfann den bilden. Den omfattades av hela vetenskapen, och motståndet mot t ex Aristoteles var lika starkt hos hans kollegor som hos kyrkans män.
  Sedan handlar nog inte motståndet mot könsneutrala äktenskap om att man misstror homosexuellas kärlek – utan om att äktenskap och barn hör intimt samman. Det är relationen mellan man och kvinna som garanterar släktets fortbestånd, och varje barn har rätt till sin biologiska pappa och mamma. (Naturligtvis finns undantag som gör detta omöjligt, men det är en annan sak.) En djuplodande fransk utredning som gjordes i samband med att Frankrike avvisade könsneuatrala äktenskap visade att om man utgår från vad FN:s barnkonvention preciserar som ”barnets” bästa finns det inget rimligt alternativ till att äktenskapet är förbehållet en man och en kvinna.

  • I den ptolemaiska världsbilden är jorden rund, inte platt. Aristoteles levde på 300-talet före Kristus. Och gifta par kan vara infertila, vara ovilliga att skaffa barn, längta efter att få adoptera, ta sig an fosterbarn, eller tillsammans uppfostra den ena partens biologiska barn — vare sig de gifta paren är hetero eller homo. Det funkar på samma sätt.

   • Ett gift par som är helt ovilligt att skaffa barn är ogiltigt gifta.

 4. Tack för detta inlägg! Bra skrivet! Tror det ligger mycket i det du säger om orsakerna till förändringen av äktenskapssynen. Just att man nu ställer kateogoriseringar på ända tror jag faktiskt är det största problemet för många. Verkligheten, som man uppfattat, den är inte län gre förutsägbar. Som homo tänker jag att synsättet att man kompletterar varandra i äktenskapet är lika giltigt även i homorelationer. Att man är av samma kön innebär ju inte att man är likadana. Folks fördomar om hur man är som homo är ofta mycket mer sterotypa än de bilder man har om manligt/kvinnligt. En ny äktenskapsordning bidrar förhoppningsvis till en uppluckring av de här fördomarna. I Sverige idag lever ganska många barn tillsammans med föräldrar av samma kön och självklart ska även de barnen ha rätt att skyddas juridskt på samma sätt som barn i heterorelationer. Att barn endast kan komma till genom äktenskap mellan man och kvinna är inget hållbart argument längre om man vill vara trovärdig. Det finns också undersökningar visar att barn i homorelationer mår minst lika bra.

 5. Det Bibeln är emot är att homosexuella har sex med varandra. Den säger ingenting om samkönade äktenskap. Men eftersom äktenskapet ofta är en ingång till att man har sex med varandra är det omöjligt för kyrkan att välsigna något sådant. Homosexuella kristna bör leva i celibat.

  Varför är det då fel? Ja, den mest rationella förklaringen är att vi helt enkelt inte ska ha sex om syftet inte är att skaffa barn. Även gifta män och kvinnor som har sex bara ”för nöjes skull” begår ett lika stort fel som homosexuella.

  • ”Även gifta män och kvinnor som har sex bara ”för nöjes skull” begår ett lika stort fel som homosexuella.”
   — Micael, det är ovanligt med sådan konsekvens som du visar här. Det hedrar dig. Men både Bibeln och människors erfarenhet visar att sex fyller fler behov än bara fortplantning. Läs Höga Visan.

  • Hare Krisha har den synen på sex, de ligger bara för att göra barn. Det är inte så ofta, men det kanske ligger i linje med vad gifta, kristna, heterosexuella par vanligen kan åstadkomma, vad vet jag.

 6. Tack till Fredrik för ditt sätt att svara på Micaels kommentar även om du inte delade hans åsikt. Mycket föredömligt sätt att respektera en annan åsikt. Så bör vi göra när vi kommenterar på internet.

  • Tack för det. Jag försöker att hålla en vänlig och konstruktiv samtalston (även om jag misslyckas ibland). Det är ju en ganska enkel tillämpning av den gyllene regeln, att kommentera så som man själv vill bli kommenterad.

 7. Fredrik missar en sak – den ptolemaiska idén om en fast jord och en roterande sol lever kvar. I språket. Alla säger vi att solen går upp/solen går ned. M a o, den fasta punkt vi har med våra fötter i världsrymden ger den vetenskapliga synen en näsknäpp!
  HH

  • Och den subjektiva tolkningens överlägsenhet ifråga om verklighetsppfattning ger den objektiva synen en näsknäpp 🙂

 8. Allt ovan är skitsnack. Homosexualitet har funnits i alla tider inte bara i dagens ”moderna” samhälle. Folk har alltid kallat sin tid för ”modern”. Skillnaden mellan romarriket och dagens samhälle är inte så långt ifrån varandra. Skillnaden är att vi idag har möjlighet att bota de könssjukdomar som uppkommer genom sex utanför äktenskapet och homosexualitet. Då homosexualitet inte var allmänt erkänt, till exemplet på 1980-talet, var det en övervägande majoritet av frikyrkorna som inte accepterade homoäktenskap. Flera av dessa kyrkor hjälpte aidssmittade bögar. Detta är flera homolobbyister tysta om idag. Homosexuella personer blev under denna tid aldrig accepterade av det allmänna samhället och de kristna var dårar som hjälpte dem. Det ironiska är att pendeln har vänt vad det gäller homosexualitet, dock betraktas fortfarande kristna som idioter. Om några år kommer kyrkan få skit från samhället för att de accepterade homoäktenskap i kyrkan. De kommer då säga: ”Hur kunde kyrkan vara så dumma att acceptera något sådant äckligt. Homosexuella medför bara en massa sjukdomar och kostar extra skattepengar. Jag vill inte bli kristen eller tillhöra kyrkan, för de gjorde fel”.

  Så kommer det att bli om vi inte ödmjukar oss och frågar vad Gud vill.

  2 Krönikeboken 7:14

 9. Micael……
  ”Ja, den mest rationella förklaringen är att vi helt enkelt inte ska ha sex om syftet inte är att skaffa barn.”

  Stackars dig som är så sträng! Ja du får ju leva precis som det behagar dig förståss men inte döma andra som lever på annat sätt.

  Inte skulle jag ha velat leva utan sex iaf. Två gånger blev jag gravid men det räckte inte för mig för att leva ett kärleksfullt liv med maken.

  En del rädsla har jag och mest rädd är jag för dem som har så klar uppfattning om hur andra människor ska leva sina liv!

 10. Strålande analogi! Inspirerande diskussion!

 11. Ang. äktenskapssyn: nej, den traditionella synen bygger intet på psykologisk complimentaritet, äfven om man kan förklara den så. Det är biologisk complementaritet i befruktningsorganerna.

  Läste just en sedisvacantist-artikel från 1995, citerande 1917 års canon om äktenskapets syfte och med commentar från en 50-talsjesuit, som afvisade personnalismen af det skäl att den kunde leda till dina slutsatser. Eftersom en personnalistisk förklaring blir mer heteronormativt köns-rôles-bunden än heterosexuel och antimalthusiansk. Och stälde detta fördömande mot Johannes Paulus IIs/Karol Wojtylas ”Kärlek och Ansvar” hvilken, om än personnalistisk, i a f ställer upp på tvåkönthet och barnrikedom.

  Och hvad jag vet ha vi hittils klarat oss utan Copernikanska Revolutioner i Astronomien med. Eller när blef du sednast lifräddad af ngt som hade varit omögligt utan heliocentrism?

  http://triv7quadriv.blogspot.fr/2012/04/why-do-some-christian-people-find-my.html

 12. Bibelord som man haft lång vana att tolka på ett visst sätt kan läsas om i ljuset av nya världsbilder. Det är inte Bibeln eller bibelsynen som går sönder då. Bara våra fördomar.

  Direct stridande mot Tridentinum, förbudet att tolka Bibeln motstridigt mot traditionen och kyrkofäderna.

 13. Det är också fel att kalla det nya beslutet en öppning gentemot ”homosexuella”, som om de tidigare varit uteslutna från äktenskap. Tag Oscar Wilde, han förstörde visserligen sitt, men det var för att han blef sodomit efter dess ingående. Jean Cauvin blef deremot brändmärkt för sodomi och var ändå sednare i Genève gift med en qvinna som gaf honom tre barn.

  Dessutom är homosexualitet intet en personlig egenskap. Sodomi eller sodomitiskt flirtande kan vara en dålig vana, men ”homosexualitet” ligger intet bakom: det är som att kalla tjufvar kleptomaner. Man är intet homosexuel som man är blåögd eller (ngt mindre ärftligt) muskelsvag i o m otränad. Om man föredrar sodomi är det p g a ngn fördom. T ex mot gammal äktenskapssyn. Att man vill förandliga kärleken mer än så.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: